Cơ cấu tổ chức, bộ máy

- Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế gồm:

 Bản in]
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác