Các di tích do Bảo tàng trực tiếp quản lý
Cập nhật:30/08/2017 7:55:31 SA
Tháp Phú Diên
Tháp Phú Diên

1/ Cơ quan Xứ ủy Trung kỳ (1938 – 1939)

*/ Năm tu bổ: 2011

*/ Tổng mức đầu tư: 150.000.000đ

*/ Các hạng mục tu bổ:

2/ Núi Bân

*/ Năm tu bổ: 2007

*/ Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000đ

*/ Các hạng mục tu bổ:

3/ Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu

*/ Năm tu bổ: 1997, 2010, 2012, 2017

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

4/ Tháp Phú Diên

*/ Năm tu bổ: 2005, 2013

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

5/ Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu

*/ Năm tu bổ: 1997, 2005, (năm 2016- 2017: là 1.112.000.000 đồng)

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

6/ Nhà thờ và Lăng mộ Đặng Huy Trứ

*/ Năm tu bổ: 1995, 2011

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

7/ Nhà thờ và Lăng mộ Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng

*/ Năm tu bổ: 2016

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

8/ Khu vực Chín hầm và nhà Ngô Đình Cẩn

*/ Năm tu bổ: 2005

*/ Tổng mức đầu tư:

*/ Các hạng mục tu bổ:

9/ Địa điểm Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế 1945

*/ Năm tu bổ: 2012

*/ Tổng mức đầu tư: 180.000.000

*/ Các hạng mục tu bổ: Xây dựng Bia tưởng niệm tại di tích

 Bản in]
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác