Di tích lịch sử Chín Hầm và nhà Ngô Đình Cần
Cập nhật:29/08/2017 2:56:21 CH
Chín hầm nằm giữa một vùng đồi thông cách Thành phố Huế 5km theo đường chim bay về phía Tây Nam dưới chân núi Thiên Thai, thuộc thôn Ngũ Tây, phường An Tây, Thành phố Huế.

Năm 1941, thực dân Pháp xây dựng 09 căn hầm để cất dấu vũ khí. Năm 1944, sau khi Nhật hất cẳn Pháp, chúng đã đưa toàn bộ vũ khí đi, những căn hầm này bị bỏ trống từ đó.

Khi Ngô Đình Cẩn làm “Chúa tể miền Trung” chúng đã cải tạo và sử dụng Chín hầm thành khu biệt giam những người người yêu nước, những người có tư tưởng chống đối chế độ độc tài gia đình trị họ Ngô.

Nhà ông Ngô Đình Cẩn

Di tích lịch sử Chín hầm đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ra Quyết định số 2015/QĐ-BT ngày 16/12/1993 công nhận di tích Quốc gia.
 Bản in]
Các bài khác
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác