Hợp tác quốc tế

- Hiệp hội hữu nghị Việt – Nhật (ASABA): Dựng Bia tưởng niệm Cụ Phan Bội Châu

- Tổ chức Jaica và Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa Nhật Bản: Bảo tồn và phát huy làng cổ Phước Tích

- Trường Đại học SAWOA Nhật Bản: Khảo sát các hiện vật Chămpa ở Thừa Thiên Huế

- Trường Đại học Macher (ITALIA): Đánh giá, khảo sát hiện trạng, bảo tồn tháp Chămpa Phú Diên

- Tổ chức ASIA của Hoa Kỳ: Triển lãm hiện vật Chămpa Bệ thờ Vân Trạch Hòa

 Bản in]
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác