Hướng dẫn đăng ký tham quan

Để đăng ký tham quan, hướng dẫn tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế và các điểm di tích do Bảo tàng quản lý,  liên hệ tại:

-         Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, điện thoại: 0234.3548.609/ 3507.197

-         Hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ Email: Phongbaotang08@gmail.com

 Bản in]
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác