Các ấn phẩm đã xuất bản

- Di tích lịch sử văn hóa ở Thừa Thiên Huế (2002)

- Di tích lịch sử cách mạng ở Thừa Thiên Huế (2006)

- Di tích lịch sử văn hóa ở Thừa Thiên Huế (2014)

- Di tích lịch sử ở Thừa Thiên Huế, tái bản bổ sung (2017)

 Bản in]

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác