“Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1954 – 1975”.
Đến với phần trưng bày “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1954 – 1975” quý khách sẽ hiểu thêm về truyền thống chiến đấu anh dũng, những tấm gương oanh liệt trên chiến trường và cả những nỗi mất mát, cống hiến thầm lặng của đồng bào cho cuộc kháng chiến trường kỳ 21 năm chống Mỹ cứu nước.

Nội dung trưng bày tập trung vào 04 giai đoạn chính: 1954 – 1960, 1961 – 1968, 1969 – 1973, 1974 – 1975; với hơn 600 hiện vật, gần 400 hình ảnh, tư liệu, tài liệu khoa học phụ (sa bàn, mô hình, tổ hợp …) nhằm phản ánh các sự kiện lịch sử tiêu biểu và tạo điểm nhấn cho nội dung trưng bày như: phong trào Đồng khởi 1960, đấu tranh Phật giáo, đấu tranh của học sinh, sinh viên... (1963); chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế ngày 26/3/1975 và tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4/1975...  

Cùng với các nội dung trưng bày khác ở Bảo tàng, phần nội dung trưng bày về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Thừa Thiên Huế giai đoạn 1954 – 1975 đã phát huy giá trị lịch sử, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu, học tập. Đã trở thành “địa chỉ đỏ”, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ trong và ngoài tỉnh khi đến với Bảo tàng.

Một số hình ảnh: 

 Bản in]
Các bài khác
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác