• KHẢO SÁT DI TÍCH ĐỊA ĐẠO KHU ỦY TRỊ THIÊN HUẾ, KẾT HỢP VỚI DULỊCH SINH THÁI CẢNH QUAN HỒ THỦY ĐIỆN HƯƠNG ĐIỀN  
  Cập nhật: 08/07/2024 3:34:19 CH
  Sáng ngày 07/7/2024, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND Thị xã Hương Trà cùng các ban ngành chức năng liên quan, tổ chức chuyến khảo sát du lịch đối với di tích lịch sử cấp Quốc gia Địa đạo Khu ủy Trị Thiên và lòng hồ thủy điện Hương Điền.

 • An Nam đại quốc họa đồ, năm 1838 TUYÊN TRUYỀN TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM, NĂM 2024 “BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG”  
  Cập nhật: 09/06/2024 9:20:35 SA
  Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Tổ quốc là máu xương, độc lập tự do là ý chí và khát vọng từ ngàn đời của bao thế hệ nối tiếp nhau.

 • Đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 13/6/1998) Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)  
  Cập nhật: 20/05/2024 3:27:04 CH
  Đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 13/6/1998), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương. Với 50 năm hoạt động cách mạng, trong đó có hơn 30 năm làm công tác tư tưởng lý luận của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn chú trọng tới các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối của Đảng; vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ trọn phẩm chất của người Cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

 • Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931) Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024)
  Cập nhật: 26/04/2024 4:02:51 CH
  TỔNG BÍ THƯ TRẦN PHÚ – TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG SÁNG NGỜI Đồng chí Trần Phú (01/5/1904-06/9/1931), Tổng Bí thư đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam với phẩm chất cộng sản kiên trung, khí tiết oanh liệt trước kẻ thù; tư tưởng của về con đường cách mạng Việt Nam của đồng chí Trần Phú vẫn còn nguyên giá trị; tiếp tục cổ vũ các thế hệ người Việt Nam chung tay bảo vệ, giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no hạnh phúc của Nhân dân và đưa cả nước tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa theo các mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 • KHAI MẠC TRIỂN LÃM “HUẾ - DI SẢN VĂN HOÁ, ĐIỂM ĐẾN TIỀM NĂNG” TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN  
  Cập nhật: 21/04/2024 3:04:11 CH
  Trong khuôn khổ các hoạt động năm Du lịch quốc gia 2024 và Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); Ngày 20/4/2024, tại tỉnh Điện Biên, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Khai mạc Triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam”. Bảo tàng Lịch Sử Thừa Thiên Huế vinh dự được Sở Văn hóa và Thể Thảo lựa chọn là đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự sự kiện này với Triển lãm chuyên đề “Huế - Di sản văn hoá, điểm đến tiềm năng”.

 • THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ: “HUẾ - DI SẢN VĂN HOÁ, ĐIỂM ĐẾN TIỀM NĂNG”, NĂM 2024
  Cập nhật: 13/04/2024 2:58:32 CH
  Căn cứ Công văn số 220/BVHTTDL-MTNATL, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức triển lãm năm 2024 với chủ đề: “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” (Trong khuôn khổ năm Du lịch quốc gia 2024 tại tỉnh Điện Biên và Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ).

 • Triển lãm chuyên đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam”; và Hội thi Rung chuông vàng“Em yêu lịch sử” tại trường THCS Phan Thế Phương  
  Cập nhật: 11/04/2024 4:17:04 CH
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/4/1975, cuộc Tổng tiến công - nổi dậy mùa Xuân 1975 màđỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của quân và dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Đây là chiến công hiển hách nhất trong lịch sử đấu tranh giành Độc lập - Tự do của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đưa đất nước ta bước sang một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên Độc lập - Thống nhất và Chủ nghĩa xã hội.


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác