Triển lãm nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Cập nhật:28/08/2017 8:24:15 CH
Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017) và chào mừng Xuân Đinh Dậu 2017, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế xây dựng nội dung bộ ảnh triển lãm với chủ đề: “87 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” nhằm giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thừa Thiên Huế nói riêng.

Trải qua chặng đường đầy khó khăn, gian khổ nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh.

Bộ triển lãm có 3 chủ đề:

1. Chủ đề 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng thời kỳ 1930 – 1945.

2. Chủ đề 2:  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975).

3. Chủ đề 3: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975 - nay).        

Với hơn 80 ảnh tư liệu đã khái quát được chặng đường 87 năm ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là trong những ngày đầu Xuân Đinh Dậu.

Triển lãm đã phục vụ khách tham quan từ ngày 20/1 đến ngày 10/2/2017.

Một số hình ảnh về hoạt động triển lãm “87 năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
 Bản in]

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác