Triển lãm với chủ đề: “Một số hình ảnh về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế”
Cập nhật:02/09/2017 3:33:05 CH
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/9/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế xây dựng nội dung triển lãm với chủ đề: “Một số hình ảnh về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Thừa Thiên Huế”.

Thông qua nội dung bộ triển lãm giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có một cái nhìn tổng quát về sự ra đời và phát triển của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, những thành quả của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong 72 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Triển lãm phục vụ khách tham quan từ ngày 18/8 đến ngày 06/9/2017, tại nhà Di Luân Đường, thuộc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế, số 1, đường 23 tháng 8, thành phố Huế. 
Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế
 Bản in]

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác