“Phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 – 1954”.
Cập nhật:29/08/2017 6:29:37 CH
Nội dung chính phần trưng bày này là tập trung vào các sự kiện lịch sử tiêu biểu ở Thừa Thiên Huế giai đoạn từ 1930 - 1954, điểm nhấn là các sự kiện như: thành lập Đảng Cộng sản ở Thừa Thiên Huế (1930); các phong trào đấu tranh cách mạng 1930 - 1931, 1936 - 1939, 1939 - 1945; cách mạng tháng Tám 1945 thành công ở Thừa Thiên Huế; Lễ thoái vị của vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; một số chiến dịch và trận đánh tiêu biểu như : chiến dịch 50 ngày đêm (20/12/1946 - 7/2/1947),Việt Bắc thu đông (1947), Biên Giới (1950); trận đánh Thanh Hương - Mỹ Xuyên (1951), trận đánh Thanh Lam Bồ (1951); đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điên Biên Phủ (1954)...Với hơn 300 hiện vật và gần 200 hình ảnh, tư liệu, tài liệu khoa học phụ (sa bàn, mô hình, tổ hợp...) đã góp phần làm sinh động thêm phần trưng bày “Phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930-1954”.

Trong những năm qua cùng với các phần trưng bày cố định, chuyên đề, triễn lãm tại chỗ, lưu động...phần trưng bày về “phong trào cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 – 1954” đã phát huy giá trị lịch sử, góp phần làm phong phú thêm các phần trưng bày tại Bảo tàng, đồng thời nâng cao công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc cho khách tham quan đặc biệt là thế hệ trẻ khi đến Bảo tàng.

             Một số hình ảnh:

 Bản in]
Các bài khác
     

Tài trợ - Hợp tác

Tham quan

Thời gian mở cửa
Thứ ba - Chủ nhật:
- Sáng 7:30 - 11-00
- Chiều: 13h30 - 17h

Hợp tác